11 Nisan 2014 Cuma

Rudyard Kipling - Adam OlmakÇevrende herkes şaşırsa,
Bunu da senden bilse,
Sen aklı başında kalabilirsen eğer,
Herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır,
Hem kendine güvenirsen eğer,
Bekleyebilirsen usanmadan,
Yalanla karşılık vermezsen yalana,
Kendini evliya sanmadan
Kin tutmayabilirsen kin tutana,
Düşlere kapılmadan düş kurabilir,
Yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer,
Ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir,
İkisine de vermeyebilirsen değer,
Söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz,
Kandırabilir diye safları, dert edinmezsen,
Ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz,
Koyulabilirsen işe yeniden,
Döküp ortaya varını yoğunu,
Bir yazı turada yitirsen bile
Yitirdiklerini dolamaksızın dile
Baştan tutabilirsen yolunu
Yüreğine, sinirine dayan diyecek
Direncinden başka bir şeyin kalmasa da,
Herkesin bırakıp gittiği noktada,
Sen dayanabilirsen tek
Herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen,
Unutmayabilirsen halkı, krallarla gezerken
Dost da düşman da incitmezse seni
Ne küçümser ne büyültürsen çevreni
Her saatin her dakikasına
Emeğini katarsan hakçasına
Her şeyi ile dünya önüne serilir
Üstelik oğlum, adam oldun demektir...

Rudyard KiplingYazar hakkında dipnot:

Nobel ödüllü yazar, hayatı yazmakla geçmiştir. Hindistan doğumlu ve Masondur. Hikayeleri Walt Disney'e ilham kaynağı olmakla beraber İngiltere siyasetine dair yerini tam tanımlayamayacağız yazıları vardır. Bu yazılar okunduğunda İngiltere siyaseti hakkında çok isabetli tespitler yapabildiği gözlenir. İyi bir "vatansever"dir. Birinci Dünya Savaşı'nda Britanya halkını asker olmaya teşvik için yayın ve konuşmalar yapmıştır. Hatta bunun için normal şartlarda görme kusuru nedeniyle subay olması mümkün olmayan subay yapmıştır. Oğlunu savaşta kaybedince "My BoyJack" isimli dramatik bir eser yazmıştır. Birçok eserinde olduğu gibi bu eseri de Hollywood'da uyarlanmış.
Ayrıntılı bilgi: http://en.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling


Kipling'i bizim için önemli yapan:

Büyük Oyun: Eskisi ve Yenisi
(Bu kısım Seyhun Ökten'e ait yüksek lisans tezinden alıntıdır.)

“Büyük Oyun”, Rudyard Kipling’in Kim adlı romanında ifade ettiği biçimde, 19.yüzyılın son çeyreğinde Britanya İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu’nun Orta Asya’daki üstünlük mücadelesini tanımlamak için kullanılmaktadır. İki imparatorluk,Hindistan ve Orta Asya egemenliği için giristikleri mücadelede, stratejik açıdan en önemli yer olarak gördükleri Afganistan’ı elde edebilmek için büyük bir savasım
vermislerdir. Bu mücadele, sadece daha çok para, toprak ve zenginlik için verilmemis; farklı inançlar, nüfuz, ekonomik, siyasi, ideolojik ve dinsel nedenler rekabete yön vermistir.*


Harita 1.1.
Orta ve Güney Batı Asya
Kaynak: http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/cent_swasia.pdf ; [07 Kasım 2006]


Yaklasık yüz yıl sonra, günümüzde, büyük güçler, SSCB’nin dağılmasının ardından bölgede doğan güç bosluğunu doldurmak ve Avrasya coğrafyasının kalbini kontrolleri altına almak için büyük “idealler ve hedefler” içeren yeni bir mücadeleye girismislerdir. “Yeni Büyük Oyun”** ifadesi de, bu mücadeleyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Lutz Kleveman’a göre, bu yeni sömürgeci oyunun kuralları, yüz yıl
öncesine oranla daha karmasık ve her biri kendi öncelikleriyle ön plana çıkan aktörleri de selefininkinden farklıdır: ABD, Britanya’nın öncü rolünü ondan devralmıs ve Rusya’nın haricinde Çin, Türkiye ve İran gibi bölgesel güçler de mücadeleye dâhil olmustur.*** Ekonomik ve siyasi unsurları ağır basan bu mücadelede, büyük petrol sirketleri basta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası sirket de bölgede kendi
stratejilerini izlemektedir.****


* Lutz Kleveman, Yeni Büyük Oyun, Orta Asya’da Kan ve Petrol, Hür Güldü (Çev.), İstanbul: Everest Yayınları, 2004, ss. 2 – 3; Mustafa Aydın, “Kafkasya ve Orta Asya ile Đliskiler”, Türk Dıs Politikası:
Kurtulus Savasından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, II. Cilt, Baskın Oran (Der.), II. Baskı, İstanbul: İletisim Yayınları, 2002, s. 392.
** “Yeni Büyük Oyun” tanımlaması ilk defa Pakistanlı gazeteci Ahmed Rashid tarafından “Taliban” adlı eserinde kullanılmıstır. Bkz. Ahmed Rasid, Taliban: Đslamiyet, Petrol ve Orta Asya’da Yeni Büyük
Oyun, Osman Akınhay (Çev.), İstanbul: Everest Yayınları, 2001, s. XIV.
*** Kleveman’ın bu sınıflandırmasına, kanımca Avrupa Birliği (AB), Pakistan, Hindistan, İsrail ve Japonya’da eklenebilir. Mustafa Aydın’a göre, ikinci büyük oyunda Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu temel oyuncular olarak ortaya çıkarken, ABD, Pakistan, Hindistan, Çin, Japonya, İsrail ve Suudi Arabistan potansiyel oyuncular olarak belirmistir. Fakat 1995’ten itibaren Rusya Federasyonu ve ABD’nin esas oyuncular, Türkiye, Çin ve AB’nin de yardımcı oyuncular olarak rolleri kesinlesmistir. İran’ı yardımcı oyucular listesine dâhil etmeyen Aydın, Türkiye, İran, Çin ve Güney Kore’yi “model” ülke konumuyla ön plana çıkartmaktadır. Bkz. Aydın, “Kafkasya ve Orta Asya…”, ss. 392 – 393.
**** Kleveman, Yeni Büyük Oyun…, s. 3; Aydın, “Kafkasya ve Orta Asya…”, s. 392.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme