3 Ocak 2016 Pazar

Çağhan Sarı - Bir İhtimal Daha Var

Türkiye'nin tarihine baktığımızda öyle dergiler vardır ki sadece dönemini etkilemekle kalmaz. Arşivlerde yer alır, gün geçtikçe değerinden bir şey kaybetmeksizin -hatta araştırmacılar için değerlenerek- nesilden nesile okuyucular kazanır. Bu dergileri sıralamak gerekirse -elbet ismini sayamadıklarımız da olacaktır- siyaset yelpazesinin farklı cenahlarında yer alan Türk Yurdu, Ülkü, Töre, Akis, Kim, Yön, Kadro, Türk Kültürü hemen ilk başta akla gelen dergilerdir. Bu dergilerin belki en belirgin özelliği zamana karşı durabilmeleri, belirleyici motifleri ise yayınlandıkları periyotta ülke gündemini de etkileyebilecek kalibrede olmalarıdır. Nice derginin kaybolup gittiği ve pek azının yukarıda zikrettiğimiz şekilde yer edindiği matbuat camiasına her ay yeni yayınlar katılıyor. Öyle sanıyoruz ki böyle bir giriş yaparak sizlere takdimini yapacağımız derginin ellerinizle nereye kadar yükselmesi temennisinde olduğumuzu belli ettik. Şimdi yayın hayatına merhaba diyen bir derginin de yıllar içerisinde bu payede yer alıp almayacağını birlikte görme şansımız var. Bu dergi, 'İhtimal'dir. Niyet hâyır, akıbet hâyırdır.

2 Ocak 2016 Cumartesi

Aynayı Tuttum Yüzüme: Bir Durmuş Hocaoğlu Kitabına Girizgah, Düşük Şiddetli Devrim

Not: Yazı Dunyabizim adlı sitede -biraz kırpılarak- 2 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmıştır.

Bir adam düşünün; 45-50 kilolar seviyesinde yüzünün kemiklerini ve parmaklarının eklemlerini rahatlıkla seçebileceğiniz. Gür bir sesle konuşur ve kendisini her kültür, her branştan ve her görüşten insana dinletir. Mülahaza, münazara ve yer yer de münakaşadan çekinmez. Günde bir iki saat ya uyur ya da uyumaz. Bir anda manyetik alan teorilerinden emsal verir ve bunu kozmoloji ile bağdaştırarak "sosyal" bir alandan misaller sunar.[1] Olayın ciddiyetine göre anlattıklarına zaman zaman sinirlenir. Sayısal, sözel gibi yalnızca üniversite imtihanlarına girişte var olan, lakin bilimsel hayatımıza müteessif bir şekilde tesir eden ucube ayrımlara takılmayan bilim adamlarına rast gelmek, her üniversite öğrencisi için eşine az rastlanır bir haslet olsa gerek. Alanı dışında zevkler ve meraklar ile öğrencisini aydınlatır ve muhakkak etki eder.

Ne var ki gün geldi. Azrail isimli melek görevini ifa etti ve O'nun takipçisi olan benim gibi birçok kimse fikren öksüz ve zihnen yetim kaldı. Rahmetli Hoca'nın ağır düşüncelerinin yükü altında gitgide zayıflayan vücudu yazılı gün geldiğinde, cismi âlemden ayrıldı. Kaybının üzerinden 5 sene geçti. Kendine has mühendis özellikleri ile felsefenin içinden bakışlarının damakta bıraktığı tat ve zihinde oluşturduğu farklı perspektifler açısından kendine köşe edinmiş birçok yazarın çok daha ötesinden olduğunu köşe sahiplerinin ağzından da işitiyorduk.