20 Eylül 2013 Cuma

Alıntı: "Batıya Yön Veren Metinler/ 4. Cilt/ 3. Bin Yıl Eşiğinde / Saçaklı Mantık Devrimi"

Üst not: Alev Hoca'nın "Saçaklı Mantık" üzerine kaleme almış olduğu yazıların biraz kafasını gözünü kırarak "tek bir makale" haline getirmeye çalıştım. Kendisi görürse "Çocuk, sen ne yaptın böyle?" derdi diye tahmin ediyorum...

Bart Kosko adında bir adamla tanıştım. 1993 olmalı, 33 yaşındaydı. Genç adam, “Bir gün bilimin doğru olmadığını öğrendim!” diye başladı,

“Gününü hatırlamıyorum ama dakikasını hatırlıyorum. Yirminci yüzyılın Tanrısı, bundan böyle tanrı değildi! Bir yanlışlık vardı ve bilimle uğraşan herkes bu hatayı yapıyordu. Bir şey ya doğrudur ya da yanlış diyorlardı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğundan her zaman emin olamıyorlardı. Emin oldukları tek şey vardı, o da bir şeyin ya doğru ya da yanlış olduğuydu. Çimenin yeşil olup olmadığını, atomların titreşip titreşmediklerini ya da Maine Eyaleti’ndeki göllerin sayılarının tek mi çift mi olduğunu söyleyebiliyorlardı. Bu iddiaları matematik ya da mantıktaki iddiaları gibi kesin iddialardı. Tümüyle doğru ya da tümüyle yanlış. Siyah ya da beyaz. 1 ya da 0.


19 Eylül 2013 Perşembe

27 Mayıs Cühelasına "Haddini Bil" Denemesi

''Doğacaktır sana vaadettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın.''

2 gün önce 17 Eylül'dü. Yani Adnan Menderes'in idamının yıl dönümü.

Bazı geri zekalılar yine aynı şeyleri tekrarlayadurdu. Güya 60 darbesini (onlara göre) Türkeş yapmıştı ve idamların faili de yine Türkeş'ti. Kendi kitapları haricinde farklı herhangi bir kitabı okumayan bir kesim için herhalde kaynağı kendinden bu tarz söylemleri defalarca tekrar etmek, kendi yalanına inanmakvari bir hareket olarak kendilerinde bir alışkanlık haline geldi.

7 Eylül 2013 Cumartesi

Ülkücü Hareketin Eğitim Meselesi ve Alparslan Türkeş Üniversitesi

Ülkücü Hareket bir eğitim ve kültür vakfı olarak en başından beri eğitimin profesyonel manada olmasa bile "alaylı" tarafından Türkiyemizin eğitim meselesinin içinde olmuş ve okullarımızda zuhur eden özellikle "milli manevi değerler" konusundaki açığı kapatmayı kendine amaç edinmiştir. Tabii ki bunun ne kadar başarması güç bir iş olduğunu hepimizin farkında olması gerekir.16 imparatorluk, 125 devlet ve üç kıtaya köklerini salmış bir kültürden bahsediyoruz.  


Kurulduğu yıllardan itibaren büyük işlerin imzacızsı olan Ülkücü Hareket kısıtlı şartlar ve imkansızlıklara "dönemin en büyük sivil toplum kuruluşu olmayı" başarmıştır. Ülkemizin yaşadığı siyasi depremler en çok kurumu etkilemesine rağmen varlığını değişik isimlerle de olsa kesintisiz olarak sürdürebilmeyi başarmıştır. Geçen hafta eğitim üzerine kaleme almış olduğum yazıdan ötürü almış olduğum bir e-posta üzerine Ülkücü Hareketin Eğitim Meselesi başlıklı birkaç yazı yazmak icab etti.

6 Eylül 2013 Cuma

Devlet Babanın Metruk ÇocuklarıVatan namustur, kaderine terk edilemez.
Gazi Mustafa Kemal

Galip Erdem, 80 Darbesi mahkemeleri görülürken hiç yapmadığı mesleğini; avukatlığını hatırlamış ve cübbesini giymiş. Ötüken Yayınlarından çıkan "Ülkücünün Çilesi" kitabında O'nun kaleminden çıkan her biri ciddi bir zeka ürünü yazıları okurken benim de bir "öğretmen" olduğum aklıma gelmiş olmalı ki eğitim hakkında bir yazı yazmaya "besmele" çektim. 

Eğitim hadisesi Türkiye'mizde bir hayli bir kurcalanan, önceleri her hükümet dönemi; kelimenin manasını yanlış idrak etmiş olacağız ki bir kez tadil edilen bir meselemizdi. Artık bu "tadilat" fecaatte kendini bir safha daha ileri götürmüş ve her bakan değişiminde bir eğitim sistemi değiştirir hale gelmiş durumdayız. Öyle ki Tanzimat'tan bu yana eğitim sistemimiz 90'dan fazla kez değişmiş ve değişim sayısı 100'e yaklaşmıştır. 

2 Eylül 2013 Pazartesi

Batının Müslüman Terbiyesinin Türkçesi: Demokrasi

Yeryüzünde riyâ, inkâr, hıyanet 
Altın devrini yaşıyor... 
Diller, sayfalar, satırlar 
“Ebu Leheb öldü” diyorlar. 
Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed 
Ebû Cehil kıt’alar dolaşıyor![1]

Not: Başlığın esin kaynağı Metin Boşnak’ın bir yazısıdır.[2]

Malumunuz "Arap Baharı"nın Tunus provasından sonra ilk ciddi icraatı olan Mısır'da bir darbe gerçekleşti. Bir zamanlar "demonkrasi[3]" diyerek demokrasi ile dalga geçenler ve onların neznindeki bir kitle Mısır'da yaşananları sistematik bir şekilde protesto ediyor ve eylemler düzenliyor. Yaşananları trajik olmasının dışında ciddi bir algı problemi var.