Hakkımızda

Bu site rahmetli hocamız Durmuş Hocaoğlu'nun aziz hatırasına ithafen; bize miras bıraktığı üzere "Geleceğe Tarihine Yazılmış Mektupları" kaleme alma gayretinde ve Hocaoğlu talebeleri olma azmindeki birkaç Türk Milliyetçisi tarafından hazırlanmıştır...

Üsküdar Çevresi "Horasan Erenleri"nin modern bir temsilcisi olmayı ve bir ekol yaratabilmeyi kendine "ülkü" edinmiştir.

Ortak paydamız "Vatan Derdi ile Dertlenmiş" olmamızdır.

"Tarih (ve kültür) bir süreklilik'tir. Akıyla, karasıyla, yaşıyla-kurusuyla,, zaferiyle-mağlubiyetiyle, iyisiyle-kötüsüyle; uzun, up-uzun bir zaman, geniş, gep-geniş bir coğrafya, fevkalâde renkli, çok sesli kültürüyle hepsi benimdir, hepsi bende'dir, ben hepsinden bir parçayım. Hepsini kuşatırım, hepsini severim. Ben, Oğuz Han'la Asya Bozkırlarını zaptettim, Kürşad Tekin ile Vey nehri kıyılarında vuruşarak öldüm, Alparslanla Anadolu'yu fethe çıktım, Salâhaddin ile haçlılara karşı vuruştum; Fatih oldum İstanbul'a girdim, İbrahim oldum çıldırdım, gâh iki parça oldum Ankara'da Çaldıran'da kendi kendimi yedim; Merzifonlu Viyana önlerinde mağlup olurken ben de oradaydım, onunla beraber ağladım, celladın kemendine ben de onunla beraber başımı tevekkülle uzattım; Kanunî ile mes'ud ve muzaffer, I. Abdülhamid ile mey'us ve mağlup öldüm; III.Selim de bendim, onu kılıçla biçen yeniçeri de. Beni, Plevne'de Gazi Osman Paşa, Fergana'da Enver Paşa, Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kafkaslarda Şeyh Şamil, Doğu Türkistan'da Osman Batur diye tanırlar.

Ben, Türk'üm, tarihin henüz bilinmeyen eski, çok eski devirlerinde İç Asya'da gözlerimi açtım; başımı taşlara vura-vura çalkalandım, İslâm oldum şereflendim, Müslüman-Türk oldum; o diyar senin bu diyar benim, koştum durdum, hükmettim, hükmedildim, yendim, yenildim, piştim, süzüldüm ve Millet oldum."

Durmuş Hocaoğlu, Türk Müslümanlığı Üzerine Bazı Notlar Yazısından

Üsküdar Çevresi Sayfa YönetimiHiç yorum yok:

Yorum Gönder