6 Aralık 2018 Perşembe

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Açık Mektup


Öncelikle vazifeniz kutlu olsun. Uzun zamandır ihtiyacı derin bir şekilde hissedilen eğitimci bir eğitim bakanına kavuşmak bile umut verici.

Türk Milleti olarak tarih boyunca kültürleri bir araya getiren ve taşıyan bir karakterde olduğumuz en bariz tarih tahlillerinden biridir. Sanayi toplumu ile birlikte açığa çıkan yenidünya denklemi içinde ise önce gelenler arasında bulunamadık. Hoş, bulunmak da istemezdik. İhtiyaçtan fazlası bir üretim, paraya dayalı bir ekonomi, tedarik yerine bir pazar ekonomisini çok ahlaki bulmamız dayandığımız miras ile çok uyuşmazdı. Fakat var olma mücadelesinde şartların adil olmadığı bir ortamda benliğin muhafazası adına zamanın ruhuna uygun bir modeli kendimize üretmek/türetmek/var etmek zaruri bir durumdur.