19 Kasım 2014 Çarşamba

Naci Kesener - ''Kutadgu Bilig'' ve Savaş Sanatı Bilgisi

SAVAS’a göre savaş sanatı için yapılabilecek en doğru tanımlama “denge ile gelen uyum, uyumla gelen yaşam bilgisi”dir. Uyum; herhangi bir kimseye veya duruma benzemeye çalışmaktan ziyade akıl ile içgüdü arasında bir işbirliği/denge sağlayarak hayattan almanız gerekeni ve hayatta kalabilmenizi mümkün kılabilme yoludur. Bu bilgiden arzu edildiği gibi yararlanabilmeyi engelleyen en büyük etken de  korku, tereddüt ve kaygıdır.

Yaşamda bir çok konuda olduğu gibi savaş sanatında da düşünceyi ve fiziksel hareketleri olumsuz açıdan etkileyen şey akla korkunun karıştırılarak bilginin kullanılamaz hale gelmesidir. Dolayısı ile sorunun giderilmesi için buna neden olan durumun tanınması ve bu konuda bilinçli olunması gerekmektedir.

Korkusuz insan olmaz…Kişi aslında herhangi bir şeyden ziyade korkuyu hissetmekten çekinir. Bu histen kurtulmak adına yapılan yanlış tercihler de doğrudan başka korkuları uydurmaya neden olabilir.

Her durum bir bilgi, her bilgi bir fırsattır. Korku da kullanabileceğiniz bir bilgidir. Savaş sanatında korkuya boyun eğme durumu kişiyi pasif duruma düşürürken, meydan okuma ise kibirle beraber agresif duruma sokar. Oysa ki korkuyu bir bilgi olarak kullanmanın yolu her ikisinden de geçmez. Birinde etkisiz bir varlık olurken, diğerinde de işinizi zorlaştırmış olursunuz. Konuya başka açılardan da bakmayı bilirseniz korkudan korkmaya gerek olmadığını görebilirsiniz.

Asıl mesele her iki durumun dışında kalabilmek ve bu şekilde korkudan bağımsızlaşarak doğru düşünüp doğru hareket edebilir hale gelebilmektir.   Yapmaya karar verdiğiniz bir hareketin yolunda ilerlemesi ve sonuç alabilmesi tamamen buna bağlıdır.

İçgüdüsel, yani aklın dışında (irrasyonel) olarak ortaya çıkan eğilimler, aklı kullanma eğilimine ağır basarsa ortaya bir denge sorunu çıkar. Bu sorun tam tersi durumda da meydana gelir…Dengesizlik ise bir düzensizliğin oluşmasına neden olarak kişide sıkıntılı bir ruh haline dönüşür. İşte bu korkudur. Denge sorununun çözümü ise irade ve kararlılığa bağlıdır. Bu da kişiyi güçlendiren bir erdem, yani “KUTADGU BİLİG”tir.

KUTADGU BİLİG; ağırlıklı olarak devlet, yönetim ve liderlik gibi konuları temel alan bir eser olsa da, her şeyin özünde insan olduğu için bireyle alakalı olan tüm sorun ve konular adına değerlendirilebilecek bir eserdir. Savaş sanatı da bunlardan biridir. Özetle bu eser tam anlamı ile “akıl kullanma sanatı”ının inceliklerini içermektedir . “SAVAS Türk Savaş Sanatı  hareket ve düşünce felsefesi“nin de aklı kullanma ve bilinçlenme konusu üzerine kurulu olmasından dolayı biz “KUTADGU BİLİG”i en önemli kaynak eserlerden biri olarak kabul etmekteyiz.

“Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir”

Yusuf Has Hacip

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder