22 Haziran 2023 Perşembe

George Soros - Demokrasi Çoklu Krizden Sağ Çıkabilir mi?

Dünyanın dört bir yanında insanlar giderek artan bir şekilde çok fazla şeyin çok hızlı gerçekleştiği hissiyle yaşıyor. Bu artan endişenin kaynakları arasında yapay zekanın yükselişi, iklim değişikliği ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı yer alıyor - bunların her biri politika yapıcıların ve siyasi liderlerin acil ilgisini gerektiriyor.

NEW YORK - Sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Çok fazla şey çok hızlı oluyor. İnsanların kafası karışık. Columbia Üniversitesi'nden ekonomi tarihçisi Adam Tooze gerçekten de bu durumu tanımlayan bir kelimeyi popüler hale getirdi. O buna "çoklu kriz" diyor.

Çoklu krizin birçok kaynağı var. Bana göre bugün dünyayı etkileyen çoklu krizin ana kaynağı yapay zekâdır. İkinci sırada iklim değişikliği, üçüncü sırada ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgali geliyor. Liste çok daha uzun ama ben bu üçüne odaklanacağım. Bu kafa karışıklığını azaltmaya yardımcı olacaktır.YAPAY ZEKA(YZ)

Microsoft, ChatGPT'yi OpenAI adlı ilişkili bir şirket aracılığıyla halka ücretsiz olarak sunduğunda yapay zeka dünyayı şok etti. Bu Kasım 2022'de oldu. ChatGPT, Google'ın iş modeli için varoluşsal bir tehdit oluşturuyordu. Google, rakip bir ürünü mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmek için yoğun çaba sarf etti.

Kısa bir süre sonra, genellikle YZ'nin vaftiz babası olarak kabul edilen Geoffrey Hinton, yeni teknolojinin yarattığı riskler hakkında açıkça konuşabilmek için Google'dan istifa etti. Önceki pozisyonunu tersine çevirerek, YZ hakkında çok karamsar bir görüşe sahip oldu. Medeniyetimizi yok edebileceğini söyledi.

Hinton, dili anlayıp üretebilen ve verileri analiz ederek beceriler öğrenebilen sinir ağlarının geliştirilmesine öncülük etti. Veriler arttıkça, yapay zekanın büyük dil modelleri olarak adlandırılan modellerinin kapasitesi de arttı.

Bu Hinton üzerinde büyük bir etki yarattı. "Belki de bu sistemlerde olup bitenler aslında beyinde olup bitenlerden çok daha iyidir" dedi. Hinton'a göre bu sistemler güçlendikçe daha da tehlikeli hale geliyorlar. Özellikle de tamamen otonom silah sistemlerine karşı uyardı - katil robotlar olarak adlandırdı.

"Tamamen bilinmeyen bir bölgeye girdik. Kendimizden daha güçlü makineler yapabiliyoruz ama kontrol hala bizde. Peki ya bizden daha zeki makineler geliştirirsek? ... YZ'nın insan zekasını aşması beş ila 20 yıl sürecek." Ve "daha güçlü hale geldiğinde hedeflerine daha iyi ulaştığını kısa sürede fark edecektir."

Hinton'un söyledikleri beni çok etkiledi. Gerçekten de yapay zeka bana Goethe'nin "Büyücünün Çırağı" şiirini hatırlattı. Çırak sihir öğrenmektedir ancak ustasının ona ne öğrettiğini tam olarak anlamamaktadır. Ustası ona yerleri süpürmesini emrettiğinde, sihirli sözcükleri bir süpürgeye uygular. Süpürge ona itaat eder, ancak çırak süpürgenin yerleri süpürmek için kovalarla su getirmesini engelleyemez ve evi su basar.

Ben yapay zeka icat edilmeden önce büyüdüm. Bu beni gerçekliğe inanan biri yaptı. İçine doğduğum dünyayı anlamanın ne kadar zor olduğunu nispeten erken bir yaşta fark ettim ve bana ahlaki rehberlik sağlaması için gerçekliğe baktım.

Biz insanlar, içinde yaşadığımız dünyanın hem katılımcıları hem de gözlemcileriyiz. Katılımcı olarak dünyayı kendi lehimize değiştirmek isteriz; gözlemci olarak ise gerçekliği olduğu gibi anlamak isteriz. Bu iki amaç birbiriyle etkileşim halindedir. Bunu doğru ile yanlışı ayırt etmemi sağlayan önemli bir içgörü olarak görüyorum.

Yapay zeka bu basit şemayı yok etti çünkü gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. YZ kendi gerçekliğini yaratır ve bu yapay gerçeklik gerçek dünyayla uyuşmadığında - ki bu oldukça sık olur - halüsinasyon olarak bir kenara atılır.

Bu beni neredeyse içgüdüsel olarak yapay zekaya karşı hale getirdi ve düzenlenmesi gerektiğini savunan uzmanlara tüm kalbimle katılıyorum. Ancak düzenlemelerin küresel olarak uygulanabilir olması gerekiyor çünkü hile yapma teşviki çok büyük; düzenlemelerden kaçanlar haksız bir avantaj elde ediyor.

Ne yazık ki küresel düzenlemelere ulaşmak mümkün değil çünkü dünyada birbirine taban tabana zıt iki yönetişim sistemi arasındaki çatışma hâkim. Neyin ve neden düzenlenmesi gerektiği konusunda radikal biçimde farklı görüşlere sahipler.

Bu durum beni neredeyse içgüdüsel olarak yapay zekaya karşı hale getirdi ve düzenlenmesi gerektiğini savunan uzmanlara tüm kalbimle katılıyorum. Ancak düzenlemelerin küresel olarak uygulanabilir olması gerekiyor çünkü hile yapma teşviki çok büyük; düzenlemelerden kaçanlar haksız bir avantaj elde ediyor.

Ne yazık ki küresel düzenlemelere ulaşılamıyor çünkü dünyada birbirine taban tabana zıt iki yönetişim sistemi arasında çatışma yaşanıyor. Neyin ve neden düzenlenmesi gerektiği konusunda radikal biçimde farklı görüşlere sahipler.

Ben bu iki yönetim sistemini açık ve kapalı toplumlar olarak adlandırıyorum. İkisi arasındaki farkı şu şekilde tanımlıyorum: açık bir toplumda devletin rolü bireyin özgürlüğünü savunmaktır; kapalı bir toplumda ise bireyin rolü yöneticilerin çıkarlarına hizmet etmektir.

YZ inanılmaz bir hızla gelişiyor ve sıradan insan zekasının onu tam olarak anlaması imkansız. Kimse bizi nereye götüreceğini tahmin edemez. Ancak bir şeyden emin olabiliriz: YZ kapalı toplumlara yardımcı olur ve açık toplumlar için ölümcül bir tehdit oluşturur. Çünkü YZ, kapalı toplumların tebaalarını gözetlemesine yardımcı olan kontrol araçları üretmekte özellikle başarılıdır.

Bu yüzden içgüdüsel olarak YZ'ye karşıyım ama nasıl durdurulabileceğini bilmiyorum. Şu anda başka kimse de bilmiyor, ancak YZ'yi geliştirenlerin çoğu onu düzenleme ihtiyacını kabul ediyor. Kongre ve Başkan Joe Biden'ın yönetimi de öyle. Ancak YZ, hükümet yetkililerinden çok daha hızlı ilerliyor. Biden yönetimi bazı idari adımlar attı, ancak Kongre "YZ Haklar Bildirgesi" gibi bir şeyi yürürlüğe koymakta zorlanacaktır.

Bununla birlikte, bekleyemeyecek bir sorun var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 yılında genel seçimler yapılacak - ve büyük olasılıkla Birleşik Krallık'ta da - ve YZ şüphesiz önemli bir rol oynayacak ve bu rolün tehlikeli olması pek olası değil. Yapay zeka dezenformasyon ve derin sahtekârlıklar üretmekte çok başarılı ve pek çok kötü niyetli aktör olacak. Bu konuda ne yapabiliriz? Cevabım yok ama umarım bu konu hak ettiği ilgiyi görür.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Çoklu krizin ikinci unsuru iklim değişikliğidir. Küresel iklim sistemi, özellikle sera gazları, karbondioksit ve metanın büyük ölçekli kullanımı olmak üzere artan insan müdahalesi nedeniyle bozulmuştur. 2015 Paris anlaşması, sanayi öncesi dönemin 1.5° Celsius üzerinde bir hedef belirlemiştir. Bu hedefin aşılması artık kaçınılmazdır; iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tüm çabalara rağmen ısınma hızı artmaktadır.

İngiltere hükümetinin eski baş bilimsel danışmanı David King ve Potsdam Enstitüsü'nden Johan Rockström gibi son derece saygın iki iklim bilimci, bu durumun devrilme noktalarını tetikleyebileceği ve dünyadaki yaşamın çöküşüne yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, mevcut iklim politikalarının 2100 yılına kadar Dünya'yı 2.5°C ile 2.7°C arasında daha sıcak bırakacağını söyledi. Bilim insanları bunun bir felaket olacağını söyledi. Bu sıcaklık, son dört milyon yılda dünya üzerinde görülen en yüksek sıcaklığı aşacaktır. Grönland, Himalaya ve Batı Antarktika buz tabakalarının tamamen erimesine ve deniz seviyelerinin on metre yükselmesine yol açacaktır.

Rockström, "Dünya gezegenindeki tüm büyük biyomlar çökecek - yağmur ormanları, ılıman ormanların çoğu - permafrostun aniden çözülmesi, deniz biyolojisinin tamamen çökmesi, Dünya'daki yaşanabilirliğin büyük bir kısmının değişmesi söz konusu olacak" dedi.

"Ekvatoral bölgelerin etrafındaki gezegenin üçte birinden fazlası yaşanamaz hale gelecek çünkü 30°C civarında olan sağlık eşiğini geçeceksiniz."

Ne yazık ki, iklim değişikliğiyle mücadele insanların geçim kaynaklarına müdahale ettiğinde, geçim kaynaklarını korumak istiyorlar. Almanya ve Hollanda'daki çiftçiler azot emisyonlarının düzenlenmesine karşı ayaklanmış durumdalar çünkü bu düzenlemeler inek beslemelerini engelliyor. Harekete geçtiler, seçimleri kazandılar ve Avrupa Birliği'ni sarstılar.

Petrol şirketlerinin kar etmeye devam etme arzusundan da bahsetmeliyim.

İklim değişikliğiyle mücadelede programın çok gerisindeyiz. İklim bilimcilerin gerekli gördüğü her şeyi yapmalıyız - emisyonları derinlemesine ve hızlı bir şekilde azaltmalı, fazla sera gazlarını atmosferden uzaklaştırmalı ve Kuzey Kutbu'nu yeniden dondurmalıyız. Bunu yapmak için yerli toplulukların onayını almalıyız. Tüm bunlar mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞI

Bu da bizi çoklu krizin üçüncü bileşenine getiriyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya için olumsuz bir şok olmuş, gıda tedarikini sekteye uğratmış ve büyük jeopolitik değişimlere neden olmuştur. Bununla birlikte, gerçek sonuç beklenenden çok daha iyi oldu. Ukrayna ordusu kahramanca bir direniş gösterdi ve ABD ile Avrupa'nın güçlü desteğiyle işleri tersine çevirdi. Rus ordusunun kağıttan bir kaplan olduğu, kötü yönetildiği ve tamamen yozlaşmış olduğu kanıtlandı. Özel bir paralı asker ordusu olan Wagner Grubu bir süre işgali destekledi ama sonunda onlar da Ukrayna'yı yenmeyi başaramadı.

Sonuç olarak Ukrayna, Batı tarafından kendisine vaat edilen tüm teçhizat teslim edilir edilmez karşı saldırıya geçmeye hazırdır. Biden Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verilmesini bile kabul etti.

Karşı saldırının başarılı olacağına inanıyorum. Hedef, Rus Donanmasının ana üssü olan Kırım Yarımadası olacaktır. Rusya ile zaten hasarlı olan kara köprüsünü yok ederek Ukrayna stratejik bir varlığı stratejik bir yükümlülüğe dönüştürebilir çünkü Kırım'da su yok. Kara köprüsünün yok edilmesiyle Kırım su için Ukrayna'ya bağımlı hale gelecektir.

Rusya Federasyonu'nun pek çok bölgesi Başkan Vladimir Putin'in despotik rejiminden zaten şikâyetçi ve bu gelişme onların rejimi tamamen reddetmesine neden olabilir. Putin'in hayali olan yeniden canlanmış bir Rus İmparatorluğu parçalanabilir ve artık Avrupa ve dünya için bir tehdit oluşturmayabilir.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi dünya için olumlu bir şok olacaktır. Bu durum Biden'a ABD ile Çin arasındaki tansiyonu düşürmek için bir fırsat sunabilir ki Çin'in kendisi de Başkan Xi Jinping'i ABD ile uzlaşmaya daha açık hale getirebilecek bir ekonomik düşüşün ortasındadır. Biden Çin'de rejim değişikliği peşinde değil; tek istediği Tayvan'da statükoyu yeniden tesis etmek.

Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğraması ve Çin-Amerikan gerginliğinin azalması, dünya liderlerinin uygarlığımızı yok etme tehdidinde bulunan iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanmaları için alan yaratabilir. Ancak bu sonuca giden sadece dar ve dolambaçlı bir yol var. Dolayısıyla, demokrasinin çoklu krizden sağ çıkıp çıkamayacağını sorarken bir soru işareti kullanmak yerinde olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder