vahdet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
vahdet etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3 Aralık 2013 Salı

“Bir” ile “Birlik” Arasında


İnsan dünyada var olduğu günden beri "bir"liğe özlem duydu.

Bazen "bir" oldu, bazen "birlik" oldu.

"Bir" olduğunda "bir"liğin verdiği nizam ile nizama girdi. Çünkü "bir"de sen ben yoktu, "o" vardı.

Birlik olunca kendi nizamını inşaa etmeye çalıştı. Çünkü birlik dağılma temayülünde idi. “Bir”in öyle bir problemi yoktu.

İnsanlar bazen birliğin tarihinden hareketle nizam kurdu, bazen birlikte yaşama kendinden kurallar meydana getirdi.

Sonra insan birlikte yaşamayı sistematize edince, birliğin nizamını da sistematize edilebileceğini düşündü.

24 Aralık 2012 Pazartesi

Kültür Nokta-i Nazarından Konformizme Bir Tenkit Tecrübesidir*

Kültür (culture) Fransızcada “yetiştirme, tarım” mânâsında kullanılır. Ziya Bey’in (Gökalp) “kültür” kavramı yerine ikame etmek istediği “hars” kelimesi Arapçada “çiftlik” mânâsına gelmektedir. Her ne kadar ıstılah mânâsı olarak tatmin edici, efradını cami ağyarını mani bir tanımı bulunmasa da “kültür” yahut “hars” kelimelerinin etimolojisinden hareketle bir tanım yapmamız iktiza ederse,”kültür” bir ferdin yetiştiği, kendini bulduğu ve kendi olduğu; ahvâl, vasat ve şerait olarak ifade edilebilir. Yine kültür, mahallîdir ve millîdir. Âlemşümul bir kültürden bahsedilemez. “Türk Kültürü” “Anglo-Sakson Kültürü” şeklindeki ifadeler de bu cüzdendir.