3 Aralık 2013 Salı

“Bir” ile “Birlik” Arasında


İnsan dünyada var olduğu günden beri "bir"liğe özlem duydu.

Bazen "bir" oldu, bazen "birlik" oldu.

"Bir" olduğunda "bir"liğin verdiği nizam ile nizama girdi. Çünkü "bir"de sen ben yoktu, "o" vardı.

Birlik olunca kendi nizamını inşaa etmeye çalıştı. Çünkü birlik dağılma temayülünde idi. “Bir”in öyle bir problemi yoktu.

İnsanlar bazen birliğin tarihinden hareketle nizam kurdu, bazen birlikte yaşama kendinden kurallar meydana getirdi.

Sonra insan birlikte yaşamayı sistematize edince, birliğin nizamını da sistematize edilebileceğini düşündü.

Her ne kadar her nizam kuran evvelki nizamlardan öte ve üstün bir nizam kurmayı vaat etti ise de hep daha öncekilerin tesirinde kaldı.

Kimi "bir”in gölgesinde kaldı; kimi "bir"in yerine ikame ettiğinin...

İnsanlar, yine insanların marifeti ile gah aklın karanlık ve katı nizamına terk edildi, gah hazların ve çıkarların mesnetsiz nizamına.

Ama insan hep "bir"i özledi.

Birlik de bir açıdan birdi; ama bir bile her zaman "bir" değildi.

"Bir" bazen ve hakikatte "şiddetle bir"di.

"Bir"i bulmak, “bir”i bilmek ve "bir" olmaktı arzu.

"Bir" olan kanun koyandı...

"Bir" olmak için kanun koymak iktiza ederdi...

Ancak bir şey ihmal edildi, "bir" olan kanun koydu mu başka hiçbir güce ihtiyacı olmaksızın o kanunun hükmünü icra edendi.

Taklidler tahkike döndü, kim mukallid, kim muhkem şaşırıldı.

Ve insan, hep "bir"i aradı.

"Bir"i nefsinde arayanlar çok çok "üç"e erebildi. Sonra her biri "bir"lik taslamaya kalktı.

Birliklerine “bir”1ik taslayanlar kanun da koydu tabi…

Lakin, bir, "Şiddetle bir" olmayınca koyulan her kanun herhangi bir kanun oldu.

"Bir" olmayan söz söylemeye kadir değildi çünkü. Ve her söz noksandı.

"Bir"lik taslayanlar "Bir"i unuttu; ama "Şiddetle Bir" olan unutkan değildi.

“Bir”in koyduğu kanun da unutulan kanunlardan değildi, zira “bir” imhal eden ama ihmal etmeyendi.

“Hüküm günü”nün de sahibi olan “Bir”e karşı “bir”lik taslayanlar var dedik de bir de birlikleri aldatmak için “bir”i kullananlar var… Acaba onların hükmü nedir?

"Onlar tuzak kurarlar, "Şiddetle bir" olan da tuzak kurar, ama "Şiddetle bir" olan tuzak kuranların en hayırlısıdır."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder